De fusie en de nieuwe werking? Hoe zit dat nu eigenlijk?

De fusie en de nieuwe werking? Hoe zit dat nu eigenlijk?

3 Jul

Omdat de website nog niet volledig up-to-date staat met de nieuwe werking van schooljaar 2023-2024 lichten wij jullie in dit nieuwsbericht de belangrijkste items kort toe:

Naam?

Basisschool GAAF! en basisschool De Kleine Okapi fusioneren vanaf 1 september 2023 en zullen verder werken onder de naam GAAF! .
Los van het feit dat de naam van één van de scholen gekozen werd wil dit niet zeggen dat de fusieschool GAAF! op dezelfde manier zal werken als voorheen. Wij maken hieronder graag uit wat behouden blijft en wat wijzigt.

Wat blijft behouden?

  • Het kind staat centraal:
   Alles wat we doen en als school voor kiezen, is in het belang van elk kind.
  • Zorgwerking:
   Het persoonlijk leertraject van elk kind telt.
   Gericht op de sterktes, noden en interesses van het kind.
   Extra ondersteuning waar nodig, aanbod voor kinderen die cognitief sterk functioneren.
  • Ouders – school: partners in opvoeding:
   Ouderbetrokkenheid en actieve participatie is een absolute voorwaarde in dit samen – verhaal.
  • Krachtige instructiemomenten:
   Voor wiskunde, Nederlands en Frans.
   Na de instructie volgt differentiatie: kinderen verwerken de leerstof zelfstandig, met hulp/materiaal, krijgen verdere instructie indien nodig.
  • Welbevinden:
   Aandacht voor sociaal – emotionele tijdens check-in/check-out.
   Individuele kindgesprekken.
   J
   ong en oud zorgen voor elkaar.

Hoe gaat ons onderwijs dan wél georganiseerd zijn? 

 • Units!

Al onze kinderen zullen worden onderverdeeld in 4 units. Leerkrachten zijn gekoppeld aan een Unit en zijn samen verantwoordelijk.

Wat verstaan wij onder een unit?

  • Groep van verschillende leeftijden
  • Zullen op gerichte momenten samen leren en samen leven

Welke units zijn er? 

  • Unit 1 :
   • de huidige peuterklas (zij blijven in hun peutergroep en schuiven door naar de unit volgens eigen tempo) 
   • huidige 1ste kleuterklas
   • huidige 2de kleuterklas
  • Unit 2 :
   • huidige 3de kleuterklas
   • 1ste leerjaar
  • Unit 3 :
   • 2de leerjaar
   • 3de leerjaar
   • 4de leerjaar
  • Unit 4 :
   • 5de leerjaar
   • 6de leerjaar
 • Nesten!

Elke unit is onderverdeeld in verschillende gemengde leeftijdsgroepen met maximaal 20 leerlingen.
Elke nest heeft zijn eigen nestcoach, steeds dezelfde leerkracht die ‘s morgens de check-in en in de namiddag de check-out verzorgt.
Tijdens de check-in en check-out in het nest wordt er specifiek aandacht geschonken aan het welbevinden van het kind.
Tijdens projecten en themawerking kan ook in dit nest gewerkt worden. Het nest is het veilige plekje van het kind waar iedereen voor elkaar zorgt.

De nesten blijven het hele jaar door ongewijzigd.

 • Familie!

Voor de vakken met een duidelijke opbouw waaronder wiskunde, Nederlands en Frans werken we op niveau. Kinderen worden gegroepeerd per niveau en krijgen in hun familie instructie van vakexperten. Deze familiewerking vindt vooral plaats in de voormiddag.

Aangezien de familiegroep gebaseerd is op niveau kan deze in de loop van het jaar wisselen naargelang vak(onderdeel), tempo en groei.

Wat verandert er nu concreet?

De schooluren

Unit 1: 
van 09.00u – 12.05u en van 13.00u – 15.25u

Unit 2 – 3 – 4: 

van 09.00u – 12.40u en van 13.35u – 15.25u

 

Afzetten en ophalen van de kinderen

Unit 1: 
via de zij-ingang (over de parking) –> ingang van de huidige De Kleine Okapi

Unit 2 – 3 – 4: 

Via het groene poortje op de speelplaats.

 

Zachte landing & rustig vertrek

Tussen 08.45u – 09.00u kunnen alle ouders de kinderen begeleiden en afzetten in het nest.
Tussen 15.25u – 15.40u kunnen alle ouders de kinderen ophalen in het nest.
Vaste nestcoach als aanspreekpunt voor ouders.

 

De opvang

 • ochtendopvang: van 07.15u – 08.25u
 • avondopvang: van 15.40u – 18.00u
 • woensdagnamiddag: van 12.55u – 18.00u

 

1 vaste leerkracht voor de klas –> verschillende leerkrachten met elk hun expertise

het nest = steeds dezelfde kinderen, steeds dezelfde leerkracht
binnen unit → inzetten op talenten en sterktes van de leerkrachten
kinderen komen in contact met verschillende leerkrachten

Het leerplein

Elke unit heeft een leerplein.
Op het leerplein werken kinderen zelfstandig, met een maatje of in een groepje.

Taken die ze hier maken zijn:

 • inoefenen van leerstof na instructie
 • contractwerk
 • vrij lezen (leeskwartier)

 

Inzetten op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

We willen kinderen sterker maken en aanleren om verantwoordelijk in het leven te staan. Bewuste keuzes maken hoort daar zeker bij.

Maar ook groeien in zelfstandigheid.

We zullen hier van bij de jongste kleuters op inzetten en hen stap voor stap de nodige vaardigheden aanleren.

Hoe ziet een dag op school er dan uit?

Wij maakten een boekje om het nieuwe project aan onze kinderen voor te stellen, met dank aan een mama met véél tekentalent.

Wat is de focus van dit nieuwe onderwijs?

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs, inspelend op de talenten, noden en interesses van het kind.
 • Een team is de kleinste bouwsteen.
 • Het leren wordt in leerhuizen en op leerpleinen aan multileeftijdsgroepen via teamteaching georganiseerd.
 • Het leerplan is het kompas, methodes zijn bronnenmateriaal.
 • Talenten en expertise van leerlingen, leerkrachten en externen worden doelgericht ingezet.
 • Constructieve, groeigerichte 360° feedback staat centraal in de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en schoolleiding.
 • Analoge en digitale leermiddelen vormen samen met ‘learning by doing’ de toolbox..
 • Gestructureerde tijdsblokken en flexibele leertijd zijn complementair in onze werking.

 

 

Agenda

<< Mar 2024 >>
MTWTFSS
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Events

Facebook

Contact info