Visie & missie

Visie & missie

Visie

Wij helpen kinderen uitgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandige tieners in een snel veranderende en sterk gedigitaliseerde maatschappij. Ze krijgen de nodige basiskennis en vaardigheden om klaar te zijn voor het secundair onderwijs.

We begeleiden en ondersteunen.  We reiken hen de nodige tools aan. Steeds aanmoedigend en coachend met een constructieve mindset zodat ze met een gezonde portie zelfvertrouwen de volgende stap kunnen nemen.

Leerkrachten, leerlingen en ouders maar ook externe partners (vb. CLB) werken samen met één gemeenschappelijk doel: maximale leerwinst voor al onze leerlingen.

Het is onze ambitie om elk kind te laten groeien. Soms gaat dat vlot, soms met vallen en opstaan. En dat is prima. Want moeilijke wegen leiden vaak tot de mooiste bestemmingen.

In basisschool GAAF! is elk kind een hoogvlieger.

Missie

 Wie ben je en wat kan je als je ons GAAF! parcours hebt afgelegd:

Je hebt vertrouwen in jezelf.
Je gelooft in je eigen kunnen.
Fouten brengen jou niet van de wijs. Je ziet een fout als een kans om bij te leren.

Je hebt respect.
Een fijne en leuke sfeer in de klas en op school vind jij GAAF!
Je bent gesteld op beleefdheid en eerlijkheid.
Je komt op een respectvolle manier op voor jezelf en voor anderen.

Je werkt samen.
Met iedereen. En je maakt geen onderscheid in geslacht, leeftijd, afkomst of religie.
De handen in elkaar slaan, het werk verdelen, overleggen en rekening houden met elkaars mening. Op die manier sta je sociaal in het leven.

PPGO!

Euh… PPGO-wat!?

Het PPGO! is kort voor pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Het beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen.

Hoe?

Door een referentiekader te bieden waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst. Beter nog, het wil ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.
Het is de basis om binnen het gemeenschapsonderwijs op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: het begeleiden en ondersteunen van de individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden enerzijds, en het bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds.
De individuele en maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht.
Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.

 

Doelstelling

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op dit pedagogisch project. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het GO! onderwijs vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

De integrale tekst van het geactualiseerde PPGO! kan je hier nalezen.

 

Als je meer wilt weten over GAAF, neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze school. Samen creëren we een leeromgeving waarin elk kind kan floreren en uitblinken.

Agenda

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
27
12:00 AM - GWP L1 + L2
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12:00 AM - GWP L3 + L4
7:00 PM - Oudercontact 4
25
26
27
29
30
27 May
27/05/2024 - 28/05/2024    
All Day
De Bonte Beestenboel, Wortel
24 Jun
24/06/2024 - 25/06/2024    
All Day
De Ploate, Oostende
24 Jun
24/06/2024    
19:00 - 20:30
28 Jun
28/06/2024    
All Day
28 Jun
28/06/2024    
All Day
Events on 27/05/2024
27 May
27 May 24
Events on 24/06/2024
24 Jun
24 Jun 24
24 Jun
24 Jun 24
Aalst
Events on 28/06/2024
28 Jun
28 Jun 24

Events

Facebook

Contact info